Selkokielisen kuvitetun materiaalin ja selkosivujen valmistus

TulkkausILONA tuottaa helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää materiaalia yhdistämällä selkokieltä ja kuvia. Kokoamme suuresta tietomäärästä oleellisen tiedon, jonka muokkaamme selkokielelle ja selkokuvitamme.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa kieltä. Selkokieli on saavutettavaa ja yhdessä kuvien kanssa se on helposti ymmärrettävää.

Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu.

Tuotamme selkokielisiä kuvitettuja materiaaleja, selkosivut

Selkokielisestä materiaalista hyötyvät

  • Henkilöt, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa lukemista ja ymmärtämistä
  • Henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkielenä
  • Lukutaidottomat tai heikosti lukevat
  • Muistisairaat
  • Vanhukset
  • Kiireiset ihmiset
Selkokieli on saavutettavaa ja yhdessä kuvien kanssa se on helposti ymmärrettävää