Tällä sivulla on tietoa Selkosivut.fi palvelusta selkokielellä.

  

Mikä on Selkosivut.fi? 

Kuvassa selkosivujen tunnus ja kysymysmerkki.

   

1. Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu. 

Talo, jonka sisällä on Selkosivujen tunnus ja logo ja TulkkausILONAn logo.

   

2. Selkosivut.fi tekee selkokielisiä ja selkokuvitettuja tuotteita. Tuotteita ovat esimerkiksi paperinen selko-ohje tai internetsivuille tehtävä materiaali. 

Kuvassa on selko-ohje ja internetsivuille lisättävät selkomateriaalit

   

3. Selkotuotteissa yhdistyvät helppo selkokieli ja selkokuvat. Palvelussa kokoamme suuresta tekstimäärästä tärkeät tiedot, jotka muokkaamme helpolle selkokielelle.

Kuvassa on papereita suurella ja sekavalla tekstimäärällä, joka muutetaan selkeään ja tiivistettyyn muotoon.

  

4. Selkokielinen teksti selkokuvitetaan palvelun omilla ILONA-selkokuvilla.  ILONA-selkokuvat ovat Selkosivut.fi palvelun suunnittelemia ja piirtämiä. 

Kuvassa on talo, jonka sisällä on Selkosivujen logo ja selkokuvia.

Miten palvelu toimii? 

Asiakas miettii, mikä Selkosivut.fi on ja on kiinnostunut palvelusta.

   

5. Asiakas ottaa yhteyttä Selkosivut.fi palveluun soittamalla tai sähköpostilla ja on kiinnostunut selkokielisistä ja selkokuvitetuista tuotteista.

Kuvassa asiakkaalla on puhelin ja tietokone sekä talo, jossa on Selkosivut.fi logo ja ammattilainen.

  

6. Asiakas haluaa ostaa palvelun ja pyytää tarjousta. Asiakas kertoo kuinka paljon ja minkälaisia selkotuotteita hän tarvitsee.

Asiakkaalla on kaksi paperia täynnä tekstiä. Asiakkaalla on puhekupla, jossa selko-ohjeen kuva, euron merkki ja kysymysmerkki. 

  

7. Selkosivut.fi lähettää tarjouksen asiakkaalle. Tarjouksessa kerrotaan työn hinta, aikataulu ja työn määrä. Asiakas hyväksyy tarjouksen.

Kuvassa on paperi, jonka otsikkona on sana tarjous. Tarjouksessa on euron merkki, kalenterin kuva, kahden selko-ohjeen kuva ja Selkosivujen logo.

  

8. Työ aloitetaan aloituspalaverilla. Aloituspalaverissa sovitaan mikä teksti muokataan selkokielelle ja mihin tehdään selkokuvat. Asiakas antaa selkokielelle muokattavat tekstit.

Asiakas ja ammattilainen istuvat pöydän ääressä. Henkilöillä on kaksi paperia, joissa on paljon tekstiä ja kaksi selko-ohjetta.

  

9. Selkosivut.fi palvelun ammattilaiset muokkaavat asiakkaan antamat tekstit helpolle selkokielelle. He suunnittelevat kuinka selkokielinen teksti selkokuvitetaan. 

Kuvassa ammattilainen kirjoittaa. Vaikeasta tekstistä tulee helposti ymmärrettävää.

  

10. Selkosivut.fi palvelun graafinen suunnittelija tekee selkokuvituksen ammattilaisten ohjeiden mukaisesti. Selkokuvituksessa käytetään ILONA-selkokuvia palvelun omasta kuvakirjastosta. Graafinen suunnittelija piirtää lisää selkokuvia asiakkaan tarpeen mukaan.

Kuvassa ammattilainen antaa ohjeita graafiselle suunnittelijalle. Graafinen suunnittelija piirtää kuvaa.

  

11. Yhdistämme selkokieliset tekstit ja selkokuvat.

Kuvassa teksti ja kuvat menevät samalle paperille.

  

12. Asiakas ja ammattilainen tapaa välipalaverissa.

Kuvassa asiakas ja ammattilainen istuvat saman pöydän ääressä.

   

13. Asiakas tutustuu selkomateriaaliin ja antaa palautetta. Selkomateriaaliin tehdään tarvittaessa muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan. Sen jälkeen työ on valmis.

Asiakas antaa palautetta selko-ohjeesta. Asiakas ei tykkää selko-ohjeen ensimmäisestä versiosta. Toiseen selko-ohjeen versioon vaihdetaan kuva, jonka asiakas hyväksyy.

  

14. Kun asiakas on maksanut työn Selkosivut.fi ammattilaiset lähettävät valmiit selkomateriaalit asiakkaalle. Selkomateriaalit on valmiit käyttöä varten. Lopuksi Selkosivut.fi antaa asiakkaalle vinkkejä materiaalin käyttämiseen.

Asiakas on maksanut ja saanut selko-ohjeen. Ammattilainen kertoo informaatiota.