Missiona selkeämpi ja saavutettavampi yhteiskunta

Yhteiskunta on täynnä kirjallista tietoa. Kaikilla meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada tätä tietoa vaikeiden termien, tekstin paljouden tai tekstin epäselvyyden vuoksi. Syynä on kielitaidottomuus tai luetunymmärtämisen haasteet. Missiomme on luoda yhdessä yritysten tukena selkeämpää, saavutettavampaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa selkokielisten ja kuvitettujen materiaalien avulla. Helposti ymmärrettävä tieto helpottaa kaikkien arkea. Kaikilla on oltava tietoa tasapuolisesti saatavilla.

Me olemme Selkosivut.fi

Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu. TulkkausILONA on vuonna 2010 perustettu kommunikaatioalan asiantuntijayritys. Tuotamme muun muassa kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluja, viittomaopetusta ja kommunikaatio-ohjausta. Vuonna 2022 laajensimme palveluitamme selkokielisten ja selkokuvitettujen materiaalien tuottamiseen.

Historiamme on tuonut meille vahvan ymmärryksen selkeän tiedon tärkeydestä. Tunnemme selkomateriaalien loppukäyttäjien tarpeet ja ongelmat. Kommunikaatioalan asiantuntijamme osaavat tiivistää oleellisen tiedon ymmärrettävään muotoon ja mukauttaa sen helpolle selkokielelle. Ymmärrämme kuvien tärkeyden kommunikaatiossa ja suunnittelemme ja toteutamme yhdessä ammattitaitoisen graafisen suunnittelijamme kanssa tekstin sisältöä tukevan selkokuvituksen.

Haluamme auttaa yritystäsi viestimään asiakkaillesi selkeämmin ja saavutettavammin selkokielen ja selkokuvien kautta.

Arvomme

Ihmislähtöisyys

Tuotamme selkomateriaalit aina tilaajan tarpeen mukaisesti, loppukäyttäjien tarpeet huomioiden. Teemme yhteistyötä asiakkaan, sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa yhdenvertaisemman ja saavutettavemman arjen eteen.

Yhdenvertaisuus

Kaikilla on oikeus ymmärrettävään tietoon taustoista, vammoista, rajotteista, kansalaisuudesta, iästä tai muista syistä riippumatta. Tieto kuuluu kaikille. Selkomateriaalit tekevät tiedosta helpommin ymmärrettävää. Helposti ymmärrettävä tieto helpottaa arkea, vähentää väärinymmärryksiä ja mahdollistaa yksilön itsenäisemmän toiminnan.

Olemme läsnä

Olemme läsnä, kuuntelemme ja kysymme mielipiteitä. Kohtaamme kaikki ihmiset ihmisenä, omana itsenämme.