Selkomateriaalit

Sivua päivitetään 13.6.2024

Selkomateriaalit parantavat verkkosivusi saavutettavuutta

Selkomateriaaleilla tarkoitetaan verkkosivulle lisättäviä selkokielisiä tekstejä ja selkokuvia. Helposti ymmärrettävät selkokieliset tekstit ja tekstiä tukevat selkokuvat parantavat verkkosivusi saavutettavuutta. Selkomateriaalit voivat olla osa selkosivua tai selkeyttää niin sanottua normaalia verkkosivua.

Muokkaamme verkkosivusi sisällön selkeämmäksi. Tiivistämme verkkosivusi teksteistä oleellisen tiedon ja käännämme sen helpolle selkokielelle. Kuvitamme selkokielisen tekstin omilla ILONA-selkokuvillamme.

Verkkosivun selkomateriaalit voivat koostaa esimerkiksi kuvitettun ohjeistuksen, toimintaohjeen, muistilistan tai muu informatiivisen verkkosivusisällön. Selkomateriaalit voivat luoda myös selkeyttävän visualisoinnin vaikeasti ymmärrettävästä prosessista. Selkokieliset tekstit auttavat vähentämään väärinymmärrystä, nopeuttamaan tiedon välittymistä, itsenäisen toimimisen, ennakoimaan tulevaa ja selkeyttämään vaikeasti ymmärrettäviä sisältöjä.

Tuotamme verkkosivuille tarkoitetut selkomateriaalit verkkokäyttöön sopivana, aina tilaajan tarpeen mukaisesti. Toimitamme asiakkaalle valmiina käyttöön olevat selkokieliset tekstit ja selkokuvat, jotka on helppo lisätä itse omille verkkosivuille.

Mikäli sinulla on tarve painokelpoisille selkotuotteille, tutustu niihin tästä linkistä.

Kuvassa tietokone, johon on avattu FysioSenior yrityksen selkosivut.

FysioSeniorin selkosivut.

Selkeytä verkkosivuasi selkokuvilla

Selkomateriaalien keskiössä ovat selkokuvat. Käytämme selkokuvien luomiseen omia ILONA-selkokuviamme. Ne ovat uniikkeja ja käytettävissä ainoastaan meidän palvelumme kautta. Käytämme kuvituksissa jo olemassa olevia selkokuvia, joita meiltä löytyy jo yli 1000 erilaista. Lisäksi piirrämme uusia kuvia kuvitettavan aiheen ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.  Selkokuvatyylimme sopii lapsille ja aikuisille. Kehitämme kuvatyyliämme jatkuvasti asiakaspalautteen kautta, jotta kuvat sopisivat mahdollisimman monelle ja olisivat mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. Selkokuvat voivat kuvata esimerkiksi esineitä, asioita, paikkoja, ihmisiä, eläimiä ja tunteita.

Selkokieli palvelee kaikkia

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa kieltä. Selkokielessä asiat kerrotaan mahdollisimman helposti ymmärrettävästi käyttämällä vain helppoja sanoja ja lauserakenteita. Selkokieli parantaa saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta yhdessä kuvien kanssa. Sitä tarvitsevat muun muassa henkilöt, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa lukemista ja ymmärtämistä, sekä henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkielenä. Lisäksi heikon lukutaidon omaavia henkilöitä on nykyään enemmän kuin aiemmin. Ennen kaikkea selkokieli on kieli, joka sopii kaikille.

Selkokielinen teksti sisältää vain oleellisen tiedon. Tiivistämme suuresta tekstimäärästä oleellisen tiedon verkkosivun selkomateriaaleja varten, jonka muokkaamme helpolle selkokielelle.

Selkomateriaalit mahdollistavat selkosivut

Selkosivu on normaalia verkkosivua selkeämpi sivusto tai osa sitä. Selkosivuilla kaikki tekstit ovat selkokielellä. Selkosivujen yleisilme on selkeä, sisältö jäsenneltyä ja sivustolta on jätetty kaikki ylimääräiset elementit pois. Sivuston on oltava helppokäyttöinen ja sivuston kuvien ja tekstin ulkoasun on täytettävä tietyt kriteerit. Kriteerit määrittelee Selkokeskus. Mikäli kaikki kriteerit toteutuvat, voi sivulle hakea selkotunnusta Selkokeskukselta.

Tuottamamme selkomateriaalit vievät sivustosi askeleen lähemmäksi selkosivua. Selkokieliset tekstit ja selkokuvat ovat selkosivuille sopivia, mutta ne eivät vielä yksin takaa, että sivustosi olisi selkosivu. Valmiiden selkomateriaalien luovuttamisen yhteydessä, annamme asiakkaillemme vinkit sivuston kehittämiseen kohti selkosivua.

Verkkosivujen selkomateriaalien hyödyt yrityksille

 • Väärinymmärrykset vähenevät, kun tieto on helposti asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien ymmärrettävissä verkkosivuilla. Tämä säästää aikaa ja vähentää epäselvyydestä johtuvia virheitä.
 • Palvelusi ja viestintäsi tavoittavat isomman yleisön selkokuvin tuetun selkokielen kautta.
 • Verkkosivujen sisällön todellinen sanoma selkeytyy.
 • Erotut kilpailijoistasi. Nykypäivänä saavutettavien ja helposti ymmärrettäviä materiaalien tarpeeseen on herätty. Selkeillä materiaaleilla olet nykyaikainen ja ne voivat toimia lisäksi kilpailuetuna.

Selkomateriaalit sopivat yrityksellesi

 • Jos yrityksessäsi menee usein aikaa epäselvyyksien selvittelyyn.
 • Jos asiakkaisiisi tai loppukäyttäjiin kuuluu henkilöitä, joilla suomi ei ole äidinkielenä, sairaus tai vamma hankaloittaa lukemista ja ymmärtämistä, lukutaito on muuten heikkoa, on tarve kuvatuelle ja muistin tuelle tai keskittymiskyky on heikko.
 • Jos asiakkaisiisi, loppukäyttäjiin, työntekijöihin tai sidosryhmiin kuuluu kiireisiä ihmisiä, joiden tarvitsee ymmärtää ohjeet tai informaatio nopeasti.
 • Jos tarvitset selkeytystä toimintaohjeille, viestinnälle tai prosesseille.

Miten selkomateriaaleja tehdään?

 • Aloituspalaveri: Aloituspalaverissa katsomme yhdessä läpi, mitä verkkosivun sisältöjä ollaan selkokielistämässä ja selkokuvittamassa. Käymme läpi työn tavoitteet, kohderyhmän, toiveet ja tarpeet. Pyydämme asiakkaalta tarvittavat materiaalit, eli esimerkiksi tekstit selkokielisen mukautuksen pohjaksi.
 • Muokkaustyö ja kuvitus: Aloituspalaverin jälkeen ammattilaisemme tiivistävät asiakkaan antamasta tekstistä oleellisen tiedon, joka muokataan selkokielelle. Suunnittelemme, kuinka selkokielisen tekstin sanoma saadaan kerrottua kuvien avulla. Graafinen suunnittelijamme tekee selkokuvituksen käyttämällä jo olemassa olevia ILONA-selkokuviamme ja piirtämällä tarpeen mukaan uusia kuvia.
 • Välipalaute ja muutokset: Esitämme luonnokset asiakkaalle ja otamme vastaan välipalautteen. Teemme selkomateriaaleihin vielä lopulliset tarvittavat muutokset.
 • Valmis työ: Selkomateriaalit luovutetaan asiakkaalle siten, että ne ovat valmiita verkkosivuille lisättäväksi.

Työnäytteitä

Pyydä tarjous

Tule mukaamme luomaan selkeämpää ja saavutettavampaa yhteiskuntaa kaikille!
Pyydä tarjous sähköpostilla: hallinto@tulkkausilona.fi