Selko-ohjeet

Sivua päivitetään 13.6.2024

Viesti selkeämmin selko-ohjeella

Selko-ohje on selkeä ja helposti ymmärrettävä kuvitettu ohjeistus, toimintaohje tai muistilista. Se voi olla myös selkeyttävä visualisointi vaikeasti ymmärrettävästä prosessista. Selko-ohje sisältää helppoa selkokieltä ja selkokuvia. Selko-ohje auttaa ennakoimaan tulevaa, siirtymistä seuraavaan toimintaan, selkeyttää vaikeasti ymmärrettäviä prosesseja ja vähentää väärinymmärryksiä.

Tuotamme selko-ohjeita painokelpoisena ja verkkokäyttöön sopivana, aina tilaajan tarpeen mukaisesti. Selko-ohje voidaan toteuttaa esimerkiksi A4-kokoiselle paperille, taitettavalle esitteelle tai somekäyttöön sopivaksi.

Mikäli sinulla on tarve verkkosivujen selkomateriaaleihin, tutustu selkomateriaali-palveluumme tästä linkistä.

Kaksi erilaista selko-ohjetta. TulkkausILONAsta kertova selko-ohje ja Selkosivuista kertova selko-ohje.

Selko-ohjeet sisältävät selkokuvia ja selkokieltä.

Kerro se selkokuvilla

Selko-ohjeen keskiössä ovat selkokuvat. Kuvitamme selko-ohjeet käyttämällä omia ILONA-selkokuviamme. Ne ovat uniikkeja ja käytettävissä ainoastaan meidän palvelumme kautta. Käytämme kuvituksissa jo olemassa olevia selkokuvia, joita meiltä löytyy jo yli 1000 erilaista. Lisäksi piirrämme uusia kuvia kuvitettavan aiheen ja asiakkaan tarpeen mukaisesti.  Selkokuvatyylimme sopii lapsille ja aikuisille. Kehitämme kuvatyyliämme jatkuvasti asiakaspalautteen kautta, jotta kuvat sopisivat mahdollisimman monelle ja olisivat mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. Selkokuvat voivat kuvata esimerkiksi esineitä, asioita, paikkoja, ihmisiä, eläimiä ja tunteita.

Selko-ohjeen hyödyt yrityksille

 • Väärinymmärrykset vähenevät, kun tieto on helposti asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien ymmärrettävissä. Tämä säästää aikaa ja vähentää epäselvyydestä johtuvia virheitä.
 • Palvelusi ja viestintäsi tavoittavat isomman yleisön selkokuvin tuetun selkokielen kautta.
 • Prosessien, toimintaohjeiden ja viestien todelliset sanomat selkeytyvät.
 • Erotut kilpailijoistasi. Nykypäivänä saavutettavien ja helposti ymmärrettäviä materiaalien tarpeeseen on herätty. Selkeillä materiaaleilla olet nykyaikainen ja ne voivat toimia lisäksi kilpailuetuna.

Selko-ohje sopii yrityksellesi

 • Jos yrityksessäsi menee usein aikaa epäselvyyksien selvittelyyn.
 • Jos asiakkaisiisi tai loppukäyttäjiin kuuluu henkilöitä, joilla suomi ei ole äidinkielenä, sairaus tai vamma hankaloittaa lukemista ja ymmärtämistä, lukutaito on muuten heikkoa, on tarve kuvatuelle ja muistin tuelle tai keskittymiskyky on heikko.
 • Jos asiakkaisiisi, loppukäyttäjiin, työntekijöihin tai sidosryhmiin kuuluu kiireisiä ihmisiä, joiden tarvitsee ymmärtää ohjeet tai informaatio nopeasti.
 • Jos tarvitset selkeytystä toimintaohjeille, viestinnälle tai prosesseille.

Miten selko-ohje tehdään?

 • Aloituspalaveri: Aloituspalaverissa katsomme yhdessä läpi, mitä ollaan selkokielistämässä ja selkokuvittamassa. Käymme läpi työn tavoitteet, kohderyhmän, toiveet ja tarpeet. Pyydämme asiakkaalta tarvittavat materiaalit selko-ohjetta varten, eli esimerkiksi tekstit selkokielisen tekstin pohjaksi. Mikäli sinulla ei ole täysin valmista tekstiä, ei hätää, voimme auttaa tässäkin!
 • Muokkaustyö ja kuvitus: Aloituspalaverin jälkeen ammattilaisemme tiivistävät asiakkaan antamasta tekstistä oleellisen tiedon, joka muokataan selkokielelle. Suunnittelemme, kuinka selkokielisen tekstin sanoma saadaan kerrottua kuvien avulla. Graafinen suunnittelijamme tekee selkokuvituksen käyttämällä jo olemassa olevia ILONA-selkokuviamme ja piirtämällä tarpeen mukaan uusia kuvia.
 • Välipalaute ja muutokset: Esitämme luonnokset asiakkaalle ja otamme vastaan välipalautteen. Teemme selko-ohjeeseen vielä lopulliset tarvittavat muutokset.
 • Valmis työ: Selko-ohje luovutetaan asiakkaalle valmiina jatkokäyttöä varten, eli esimerkiksi painokelpoisena A4-kokoisena tiedostona.

Työnäytteitä

Kuopiorock

Näytteenottoon valmistautuminen

Kuntolaakson uimaohje

Pyydä tarjous

Tule mukaamme luomaan selkeämpää ja saavutettavampaa yhteiskuntaa kaikille!
Pyydä tarjous sähköpostilla: hallinto@tulkkausilona.fi