Mikä on Selkosivut.fi?

Julkaistu 14. kesäkuuta 2023
Mikä on Selkosivut.fi?

  

Mikä on Selkosivut.fi?

Selkosivut.fi on TulkkausILONAn uusi asiakaslähtöinen palvelu yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille. Palvelun tarkoituksena on muokata jo olemassa oleva teksti selkeään tiiviiseen muotoon. Tekstin rinnalle luodaan kuvat, joista ymmärtää tekstin ydinajatuksen. Selkosivut.fi tuottaa selkokuvitettua materiaalia, jonka avulla tiedonsaanti helpottuu kaikille itsenäisesti toimiville henkilöille. Palvelumme avulla yritykset ja toimijat pystyvät palvelemaan laajempaa asiakaskuntaa ja tiedonsaanti on saavutettavampaa kaikille. Selkosivut.fi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden huomioida asiakaskuntaansa laajemmin. 

Selkosivut.fi tuottaa helposti ymmärrettävää ja saavutettavuutta parantavaa materiaalia yhdistämällä selkokieltä ja selkokuvia. Kokoamme suuresta jo olemassa olevasta tietomäärästä oleellisen tiedon, jonka muokkaamme selkokielelle ja kuvitamme. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa kieltä. Selkokieli on saavutettavaa ja yhdessä kuvien kanssa se on helposti ymmärrettävää. Kuvan tehtävä on välittää tietoa, täydentää tekstiä, herättää kiinnostusta ja tunteita. 

  

Taustatarina toiminnalle 

Selkosivut.fi-palvelun taustalla toimii TulkkausILONA Oy, joka on viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta järjestävä kommunikaatioalan asiantuntijayritys. TulkkausILONA Oy on toiminut vuodesta 2010. Koronakeväänä 2020 koko tulkkausala pysähtyi muun maailman mukana. Tuli tarve ja aika kehittää yrityksen toimintaa. Oli aikaa asioiden pohtimiseen uudelta kantilta. 

Aloimme pohtimaan tiedonsaantia muun muassa oman asiakaskuntamme kautta. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä luettua tai kuunneltua tekstiä sekä internetin käytössä on haasteita. Tiedonsaannissa he ovat pitkälti toisten varassa. Aloimme ensin miettiä, voisiko löytyä jokin apuväline siihen, että nämä ihmiset saisivat tasapuolisesti tietoa pandemiatilanteesta. Vähitellen idea jalostui kokonaiseksi palveluksi, joka tuottaa kuvin tuettua selkokielistä verkkosisältöä. 

Verkkopalvelun kehitysprojektiin saimme tukea Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Projekti aloitettiin Business Savon Petra Ryyminin toteuttamalla analyysilla, jonka avulla löydettiin TulkkausILONAn vahvuudet. Omasta mielestämme toimimme hyvin kapealla sektorilla, mutta ulkopuolinen tarkastelija sai avaamaan silmät ja ymmärtämään, miten paljon enemmän osaamme kuin tiedostammekaan. Olemme TulkkausILONAssa korkeastikoulutettuja ammattilaisia ja osaamista löytyy laajasti hyödynnettäväksi myös tulkkausalan ulkopuolella.  

Kehittämissuunnitelmaa lähdimme viemään eteenpäin Paju Consultingin Jenni Rissasen kanssa. Konsultoinnissa keskityttiin erityisesti uuden palvelun tuotteistamiseen ja markkinointiin. Olemme saaneet konkreettista apua kuinka viedä täysin uutta palvelua eteenpäin. 

Tulevaisuudessa viestinnän saavutettavuutta ja selkokielisyyttä edellytetään yhä laajemmin. Haluamme olla mukana etujoukoissa viemässä tätä muutosta eteenpäin. 

Jenni Vauhkonen
Kommunikaatioasiantuntija, viittomakielen- ja puhevammaisten tulkki
26.06.2024

Uniikki selkokuvatyyli

Palvelumme selkokuvilla on oma uniikki kuvatyyli. Kuvatyyli toistuu kaikissa selkokuvissamme. Selkokuvamme ovat piirretty mustalla, paksulla ja pehmeällä ääriviivalla. Kuvissa ei ole juurikaan täyttövärejä ja kuvat esitetään useimmiten harmaalla taustalla. Mutta miksi kuvatyyli on juuri tämän näköinen?
22.09.2023

Selkomateriaalit Savon ammattiopiston selkosivuille

Toteutimme kevään 2023 aikana selkomateriaalit Savon ammattiopiston selkosivuille. Selkosivuilla yhdistyy helppo selkokieli ja selkokuvat. Teimme jatkuvan haun oppaasta kuvitetun selko-ohjeen. Kuvallisesta ohjeistuksesta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti he kenelle suomi ei ole äidinkieli tai kielitaito on muuten heikko.
24.08.2023

Otetaanko yksi muistipeli?

Otetaanko yksi muistipeli? Uusia asioita ja esimerkiksi kieltä on mukavaa oppia leikkien ja pelien avulla. Yhtenä uutena tuotteena meillä on tarjolla viittoma-selkokuva-muistipeli. Pelin ideana on oppia 24 arjen tärkeää viittomaa ja samalla kehittää tietenkin muistia!
04.07.2023

Selkokuvien idea ja prosessi

Selkokuvat ovat olennainen osa Selkosivut.fi-palvelua. Kutsumme piirtämiämme selkokuvia ILONA-kuviksi. Olemme luoneet selkokuvillemme oman persoonallisen piirrostyylin, mikä toistuu jokaisessa kuvassa. Meillä on piirrettynä jo yli 600 selkokuvaa ja niitä piirretään jatkuvasti lisää tarpeen mukaan.